נסיון לכתוב somr של הילדים שלי הוא לא רע בכלל. ajeuGakkkk יהיה לנו

גגג mk